KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ(“AYDINLATMA METNİ”)

Şirketimiz  YAMACIYAN KUYUMCULUK TUR. MOB. OTO VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“www.yamachigold.com”) müşterilere ait kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Yamachi tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Şirketin Ünvanı: YAMACIYAN KUYUMCULUK TUR. MOB. OTO VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi:Yenibosna merkez mah.Ladin sok. Kuyumcukent No: 4 M İç Kapı No: Z011 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

E-Posta Adresi:  info@yamachi.com.tr

Şirketin Telefonu:0212 520 1549

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde hizmet ve tanıtım girişimlerimizi sunmak, yönetmek, geliştirmek ve kişiselleştirmek; üyelik kaydınızı, sipariş ve ödemelerinizi işleme koymak; sizinle hizmetimiz hakkında iletişime geçmek amaçları başta olmak üzere aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

web sitesi  üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, “müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, web sitesi alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,  müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.yamachigold.com’a ait internet sitesindeki Kişisel Veri Koruma Ve Çerez Politikası’dan ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişiler Veriler

Satıcının topladığı verilerden ilgili mevzuat uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda sıralanmıştır:

 

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

Lokasyon Bilgisi

Yaşadığı şehir, ilçe (yapılan alışverişin teslimat adresi)

İletişim Bilgisi

Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

Finansal Bilgi

Vergi dairesi, fatura bilgileri

Müşteri/Üye Bilgisi

Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası

Müşteri/Üye İşlem Bilgisi

Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

Risk Yönetimi Bilgisi

IP adresi, Mac ID vb

İşlem Güvenliği Bilgisi

Şifre, parola bilgileri

Pazarlama Bilgisi

Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve YAMACIYAN KUYUMCULUK TUR. MOB. OTO VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi

İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen anonim veriler, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin aydınlatma metni ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince internet sitemize üyelik sözleşmesi yaparak üye olmanız halinde ya da üye olmaksızın elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle satın alma işlemi yapmanız halinde iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerdir .  Yukarıda belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Verilerin Paylaşımı

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarımı koşulları çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle paylaşılabilmektedir. Kişisel veri aktarımı için açık rızanın gerektiği Kanunda’da sayılan durumlar için Şirketimiz tarafından kişisel verilerin aktarılabilmesi için müşterilerin açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir.

İlgili Kişinin/Müşterinin/Veri Sahibinin Kanundan Doğan Hakları

Kanun’un 11. Maddesi gereğince;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

 

Taleplerinizi, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Satıcı tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Kanun’un 13. Maddesi ve Kanun’un yetkilendirdiği Kişisel Verileri Koruma Kurulunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle, Satıcıya ait “adresine iadeli taahhütlü posta veya “info@yamachi.com.tr” adresine e-posta ile ulaştırabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir.

 

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Şirketimiz tarafından en geç otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Şirketimiz, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Veri sahibi başvuruları kural olarak Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Şirketimiz bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

Şirketimizin Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğde sayılan hakları saklıdır.

 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

 

Şirketimiz YAMACIYAN KUYUMCULUK TUR. MOB. OTO VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“yamachigold” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin yamachigold tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

 

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için yamachigold tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

 

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri yamachigold Tarafından “Kişisel Veri Koruma Ve Çerez Politikası”‘nda sayılan; “İşlenen Kişisel Veriler” için “Kişisel Verilerin Toplanma Yönetimleri” ile toplanan ve “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı’nda” belirtilen amaçlarla ve Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenmesi Usulü’nde sayılan usule uygun olarak işlenmektedir.

 

İşbu yukarıda Yamachigold’un beyanlarına göre belirtilen şartlarla ve kapsamda Yamachigold tarafından; hizmet ve tanıtım girişimlerini sunmak, yönetmek, geliştirmek ve kişiselleştirmek; üyelik kaydı, sipariş ve ödemeleri işleme koymak;  hizmetler hakkında iletişime geçmek amaçları başta olmak üzere web sitesi  üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşteriler ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, “müşterilerin bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerin ilgilenebileceği ürünler hakkında müşterilere bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, web sitesi alışveriş yapan müşterileri tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlar ve çözüm ortakları tarafından müşterilere öneri sunabilmek, hizmetlerle ilgili müşterileri bilgilendirebilmek, hizmetler ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,  müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi hukuk işlerinin takibi, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi amaçlarıyla kişisel verilerimin işlenmesine ve  kişisel verilerimin, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarımı koşulları çerçevesinde Yamachigold’un faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerin ticari elektronik iletilerinin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğu bankalarla ve daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle paylaşmasına onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Müşterinin Adı Soyadı

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.